VSI Telemedicine
Najnowocześniejsza telemedycyna w szpitalach

VSI Telemedicine umożliwia śródoperacyjną telekomunikację
oraz interdyscyplinarną wymianę wiedzy podczas zabiegów i leczenia nieinwazyjnego.

VSI Telemedicine
Najnowocześniejsza telemedycyna w szpitalach

VSI Telemedicine umożliwia śródoperacyjną telekomunikację
oraz interdyscyplinarną wymianę wiedzy podczas zabiegów i leczenia nieinwazyjnego.

Korzyści:

Wysoki standard opieki nad pacjentem

Wsparcie doświadczonych lekarzy

Szybsze i dokładniejsze diagnozy

Wymiana wiedzy między lekarzami pomimo fizycznego dystansu

Praca niezależnie od lokalizacji

Właściwości:

Wzywany lekarz otrzymuje wgląd w pole widzenia udostępniane przez rozmówcę na swoim laptopie lub smartfonie i może udzielić porady medycznej, nie będąc obecnym na sali operacyjnej

Prosty i szybki obieg dokumentacji dzięki funkcjonalności dyktowania tekstu oraz zapisywania zdjęć i nagrań wideo, które są automatycznie przetwarzane i przechowywane w systemie

Jednoczesne przesyłanie i korzystanie z funkcjonalności VSI Surgery

Możliwość kontaktowania się z kilkoma współpracownikami/lekarzami jednocześnie

Komunikacja odbywa się w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca i bez opóźnień

Praca z domu

Połącz się z salą operacyjną, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie

Rozmawiaj ze współpracownikami i pokazuj im swoje pole widzenia

Wymieniaj informacje medyczne z innymi specjalistami

Podczas operacji

Połącz się ze współpracownikami bezpośrednio z sali operacyjnej za pomocą funkcji VSI telemedicine

Udostępniaj widok sali operacyjnej na odległość

Rozmawiaj swobodnie w czasie rzeczywistym i wymieniaj się spostrzeżeniami bez opóźnień w transmisji

Używaj jednocześnie i przesyłaj funkcjonalności VSI Surgery

Wyświetlaj trójwymiarowe obrazy CT i MRI w przestrzeni

Chirurg korzysta z VSI Holomedicine podczas operacji. Jeśli pojawią się wątpliwości, za pomocą VSI Telemedicine może skontaktować się ze współpracownikiem lub lekarzem innej specjalizacji w celu omówienia kwestii diagnostycznych, dalszego przebiegu terapii, a także w przypadku wystąpienia komplikacji lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.
Wzywany specjalista odbiera połączenie na laptopie i otrzymuje dostęp do pola widzenia chirurga, włącznie ze wszystkimi funkcjonalnościami VSI Holomedicine. Dzięki wizualizacji obszaru zabiegowego lekarz nieobecny fizycznie na sali może dokładnie obejrzeć pacjenta i udzielić porady chirurgowi przeprowadzającemu operację.
Połączenie jest rozpoczynane za pomocą komend głosowych, dzięki czemu chirurg może skupić się na wykonywaniu swojej pracy i kontynuować operację ze zdalnym wsparciem współpracownika. W razie potrzeby istnieje możliwość połączenia się z lekarzem innej specjalizacji indywidualnie lub z kilkoma specjalistami jednocześnie, np. w sali konferencyjnej z projektorem.
VSI Telesurgery upraszcza transfer wiedzy między współpracownikami i oddziałami. Promuje to precyzyjną diagnostykę, zwiększa bezpieczeństwo zabiegów chirurgicznych, odciąża lekarzy prowadzących oraz wspiera edukację początkujących lekarzy.

Czytaj więcej

Konsultacje z ekspertami

Skonsultuj się z technikami w przypadku pytań lub wątpliwości

Uczestnicz w konferencjach ze specjalistami

Komunikuj się z personelem kliniki w sali operacyjnej i poza nią w celu szybkiej diagnozy

Dzięki VSI Telemedicine lekarze mogą kontaktować się ze współpracownikami i innymi specjalistami w celu wymiany informacji. Dużą zaletą jest fakt, że miejsce pobytu rozmówcy nie jest istotne. Osoba, z którą nawiązano połączenie, widzi dokładnie to samo, co osoba dzwoniąca

Czytaj więcej

Podczas pandemii

Chroń personel szpitala przed zakażeniem, zlecając tylko wybranym specjalistom obchody lekarskie i przyjmowanie pacjentów

Utrzymuj wysoki standard opieki medycznej zdalnie kontaktując się z lekarzami innych specjalizacji

Wymieniaj informacje za pomocą głosu lub gestów

Rozwiązanie VSI Telemedicine zapewni bezpieczeństwo i komfort personelu medycznego w czasie pandemii. Lekarze prowadzący mogą w każdej chwili i niezależnie od lokalizacji skonsultować się ze swoimi współpracownikami, bez konieczności przebywania w tym samym pomieszczeniu. Tym sposobem obchody lekarskie i przyjęcia pacjentów mogą być przeprowadzane tylko przez wybranych specjalistów. Personelowi szpitala i pacjentom zapewnia to większą ochronę przed zakażeniem. Kolejną zaletą VSI Telemedicine jest możliwość konsultacji z lekarzami innych specjalizacji.

Czytaj więcej

Telemedycyna na każdym urządzeniu

Od HoloLens do HoloLens

Od HoloLens do laptopa/smartfona/tabletu

Pomiędzy laptopami/smartfonami

Wezwany współpracownik uzyskuje dokładne pole widzenia za pośrednictwem laptopa lub smartfona i może udzielić porady medycznej dzwoniącemu lekarzowi bez konieczności przebywania na sali operacyjnej. Lekarz prowadzący możne też skontaktować się z kilkoma specjalistami jednocześnie.

Czytaj więcej

Globalne zastosowanie

Skorzystaj z wiedzy wybranego specjalisty przebywającego w dowolnym miejscu na świecie

Rozszerz swoją opiekę medyczną o kraje o średnich dochodach

Podróżuj swobodnie i w każdej chwili wspieraj swoich współpracowników

Udzielaj lub otrzymuj porady od innych szpitali i oddziałów

Zautomatyzowana i intuicyjna

VSI Telemedicine nie wymaga niczego poza okularami do mieszanej rzeczywiści HoloLens firmy Microsoft i dostępu do rozwiązania Virtual Surgery Intelligence (VSI). Wszystkie funkcjonalności są zautomatyzowane, procesy zintegrowane, a obsługa intuicyjna.

Procedura: instalujemy VSI w Twojej klinice, lokalnie i bezpiecznie. Wszystkie obrazy CT i MRI można przesłać jednym kliknięciem z komputera lub laptopa do odpowiednich okularów za pomocą aplikacji „VSI Manager”. Wszystkie dane pozostają w Twojej klinice. Współpracownik lub wybrany specjalista zostaje wezwany za pośrednictwem aplikacji i automatycznie połączony z odpowiednim lekarzem.