Patient Education

Dzięki funkcji VIS Patient Education lekarz może zademonstrować w ramach edukowania pacjenta o jego chorobie lub nadchodzącym zabiegu chirurgicznym trójwymiarowy obraz MRI albo CT o wysokiej rozdzielczości za pomocą dwóch par okularów Mixed Reality. Względnie krewny może również mieć możliwość zobaczenia tego samego obrazu MRI / CT przez trzecie okulary Mixed Reality w tym samym miejscu w pokoju, co pacjent.

Zalety:

Bardziej plastycznie działająca demonstracja trójwymiarowych obrazów MRI / CT pomaga pacjentowi głębiej zrozumieć sytuację

Podnosi się jakość edukacji

Zaufanie do lekarza i do kliniki wzrasta

Fakty:

Funkcja VSI:  Patient Education

Twórca:  dr med. Patrick House

Dział: Dziedziny operacyjne: neurochirurgia, laryngologia, chirurgia szczękowo-twarzowa, ortopedia, traumatologia, chirurgia plastyczna; dziedziny nieoperacyjne: neurologia, epileptologia, radiologia, neuroradiologia, stomatologia

Grupa docelowa:  Lekarze specjalizacji operacyjnych i nieoperacyjnych

Obszary zastosowania:  Edukacja pacjenta na temat chorób i nadchodzących

Status rozwoju:  gotowe

Certyfikacja:  zaplanowana

Publikacje: House PM et al. (2020). Use of the mixed reality tool “VSI Patient Education” for more comprehensible and imaginable patient educations before epilepsy surgery and stereotactic implantation of DBS or stereo-EEG electrodes. Epilepsy Res. 2020 Jan;159:106247. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2019.106247. Epub 2019 Nov 26.

O funkcji VSI Patient Education

Lekarz ustawia dla pacjenta w pokoju trójwymiarowy obraz MRI / CT o wysokiej rozdzielczości. Pacjent (ewentualnie również krewny) widzi obrazy MRI / CT dokładnie w tym samym miejscu, co lekarz. Lekarz może teraz nawigować – podobnie jak w przypadku VSI Surgery- za pomocą przezroczystej kostki (slicer) do wnętrza obrazów MRI / CT. Dla widocznego zaznaczenia struktur lub dróg operacyjnych lekarz może rysować w obrazach MRI / CT za pomocą wirtualnego rysika. Lekarz, jak również jego pacjent (i ewentualnie krewny) widzą slicer, rysik oraz miejsce zaznaczone, podczas gdy wszystkie panele kontrolne są widoczne tylko dla lekarza. Badanie można wykorzystać do wykonania “zrzutów ekranu” i filmów, które można udostępnić pacjentowi.

– dr med. Patrick House, Ordynator w Centrum Leczenia Epilepsji w Hamburgu