Virtual Surgery Intelligence
Head&Neck / laryngologia

Przed-, po- oraz śródoperacyjne wsparcie operacji głowy i szyi (laryngologia)

Zalety:

 • Precyzyjne rozpoznanie patologii
 • Jednoznaczna lokalizacja i interpretacja złamań
 • Precyzyjna diagnostyka
 • Obserwacja struktur kości i czułych miejsc pod każdym kątem
 • Ulepszona orientacja anatomiczna
 • Przyszłościowy dzięki upgrade’om

Diagnostyka i przedoperacyjne planowanie:

 • Obserwacja 3D struktur kości i tkanek miękkich
 • Przedstawienie ważnych nerwów czaszkowych oraz anatomii ze wszystkich formatów rezonansu magnetycznego (MRI)
 • Rendering struktur kości ze wszystkich formatów tomografii komputerowej (CT)
 • Duża zaleta: jednoczesna prezentacja zrekonstruowanej kości i tkanki miękkiej
 • Najważniejszy punkt: Kroki operacji można wyrysować wirtualnie

Zastosowanie śródoperacyjne:

 • Wyrównanie śródoperacyjne poprzez połączenie trójwymiarowych skanów obrazu CT i MRI z miejscem operacyjnym
 • Zwiększenie precyzji poprzez wizualizacje nerwów czaszkowych i naczyń
 • Precyzyjna orientacja poprzez wizualizacje drobnych struktur tkanek i złamań
 • Wirtualny pomiar chust chirurgicznych
 • Wirtualne przesuwanie, obracanie, przycinanie i utrwalanie nagrań trójwymiarowych w przestrzeni
 • Wolne ręce dzięki bezdotykowej kontroli głosowej

O VSI Head&Neck

Oprogramowanie medyczne Virtual Surgery Intelligence, w skrócie zwane VSI, to inteligentny software dla otolaryngologów, który jest rozwijany specjalnie dla poszczególnych działów medycznych pod nadzorem Medical Advisory Board, składającym się  z doświadczonych lekarzy praktykujących w klinikach.

VSI korzysta z okularów mieszanej rzeczywistości „HoloLens“ firmy Microsoft. Ważne: Otoczenie pozostaje nadal widoczne, a wirtualne obiekty wyświetlane są w rzeczywistej przestrzeni. Rzeczywistość zostaje zatem sensownie uzupełniona: Decydujące informacje są wyświetlane lekarzowi, a jednocześnie może on koncentrować się na otoczeniu. Kontrola odbywa się za pomocą gestów lub głosowo.

Obrazowanie 3D

Specjalnie dla chirurgii laryngologicznej VSI oferuje zalety prawdziwej głębi trójwymiarowej. Zarówno obrazy CT, jak i MRI pokazywane są w formacie 3D w okularach rzeczywistości mieszanej. Chirurg może się poruszać, obracać i chodzić wokół nich, ale także zanurzyć się w nich i patrzeć na patologie ze wszystkich stron. W ten sposób nawet najdrobniejsze struktury anatomiczne głowy i szyi staja się widoczne i namacalne w najdrobniejszym szczególe.

Renderowanie kości

Ponadto struktury kostne mogą być renderowane z obrazów CT. Jest to nowy rodzaj wizualizacji oferowany przez VSI, który umożliwia fotorealistyczne obrazowanie szarych struktur. Uzyskana w ten sposób plastyczność ułatwia zarówno anatomiczną orientację podczas planowania operacji w obszarze głowy i szyi, jak i w sytuacji śródoperacyjnej i umożliwia całkiem nowy sposób postrzegania. Odtworzone struktury kostne można oglądać zarówno z tkanką miękką, jak i bez niej.

Renderowanie naturalne

Oprócz renderowania kości rendering naturalny sprawia, że tkanka miękka jest fotorealistyczna i żywa. Dzięki temu ważne nerwy czaszki i naczynia staja się bardziej rozpoznawalne w ich przebiegu i patologii, a zabieg chirurgiczny bezpieczniejszy.

Częściowe pokrywanie się

Dla uzyskania maksymalnej precyzji również podczas operacji laryngologicznych VSI pozwala na wirtualne pokrywanie się trójwymiarowych obrazów CT lub MRI z miejscem operacji. VSI identyfikuje pacjenta za pomocą anatomicznych punktów orientacyjnych i ustawia na nim obraz z milimetrową dokładnością. Otolaryngolog może przez to rozpoznać, gdzie przebiegają poszczególne struktury, gdzie zlokalizowana jest patologia oraz szybko i łatwo zlokalizować to, co ważne (np. lokalizacja poszczególnych węzłów chłonnych z obrazów SPECT/CT).

Dodatki

VSI Telesurgery oraz VSI Dokumentation są dodatkowymi przydatnymi funkcjami, które zawierają się w VSI Head&Neck.

VSI Telesurgery umożliwia wideokonferencje w okularach z ekspertem, współpracownikiem lub innym działem podczas operacji. Duża zaleta: pole widzenia chirurga jest przesyłane przez okulary do laptopa /komputera osobistego  rozmówcy, niezależnie od jego lokalizacji. Ta funkcja może być również bardzo dobrze wykorzystana do szkolenia młodych asystentów lekarzy.

VSI Dokumentation pozwala chirurgowi na robienie zdjęć i nagrań wideo z miejsca operacji podczas zabiegu. Są one dostępne do transferu obrazów CT w managerze VSI, platformie VSI  (offline – dane pozostają w szpitalu!) i mogą zostać zintegrowane z raportem chirurgicznym.

Kluczowe funkcje w szczegółach

Renderowanie kości

VSI renderuje każdy obraz tomografii komputerowej, każdą kość i każde złamanie. W rezultacie struktury kości uzyskują swój realistyczny kolor i staja się plastyczne. Dodatkowo technologia Mixed/Augmented Reality pozwala zobaczyć te zdjęcia w prawdziwej trójwymiarowej głębi. Rendering sam w sobie przebiega na podstawie specjalnie do tego celu stworzonego algorytmu. Daje realistyczny wygląd obrazom CT, w zależności od rzeczywistego koloru kości.

Bone Rendering VSI

Częściowe pokrywanie się

Wykorzystując anatomiczne punkty orientacyjne, VSI rozpoznaje pacjenta i wirtualnie nakłada na niego trójwymiarowe obrazy CT lub MRI.  Ma to tę zaletę, że umożliwia przeprowadzanie śródoperacyjnych porównań, dzięki czemu chirurg może lepiej i dokładniej orientować się w anatomii indywidualnej, szybko i łatwo zlokalizować patologię, a tym samym przyczyniać się do zwiększenia bezpieczeństwa zabiegu chirurgicznego.

surgery vsi head and neck

Renderowanie naturalne

Ta metoda wizualizacji przedstawia ważne nerwy twarzowe, żyły i inne ważne struktury anatomiczne w żywych i barwnych kolorach. Chirurg może się lepiej orientować, aby nie uszkodzić ważnych struktur oraz szybko i skutecznie przejść do patologii. Zwiększa to bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu chirurgicznego.

Natural rendering VSI

Menu VSI Head&Neck

Jest to menu głowicy VSI’s Head & Neck do zabiegów laryngologicznych, jak to widać również w aplikacji w okularach. Odkryj poszczególne funkcje i możliwości, które się tu otwierają.

Synchronize
User name: Dr. Mustemann Package: Basic Description: Patient 3
Hide scene
Reset all
Adjustment
Change scan
Telesurgery
Register scan
Onion
Hold slicer
Hide slicer
Invert culling
Sphere slicer
Reset Slicer
Synchronize
Synchronize

Patient 1

Patient 2

Zautomatyzowany i intuicyjny

Prosto i łatwo: instalujemy VSI w Twojej klinice. Wszystkie dane pozostają w szpitalu i możesz uzyskać do nich dostęp w dowolnym momencie. Dzięki managerowi VSI możesz przesłać wszystkie skany MRI i CT oraz zsynchronizować je z okularami za jednym kliknięciem myszy.

Medical Advisory Board

Każda specjalizacja medyczna ma własne wymagania. Są one ustalane przez naszą medyczną radę doradczą składającą się z najwyższej klasy wyselekcjonowanych i doświadczonych lekarzy różnych specjalizacji. Dowiedz się więcej.