vsi-planing-banner

VSI-Virtual Surgery Intelligence
Planning

Na podstawie trójwymiarowych obrazów pacjenta lekarz może zaplanować procedurę śródoperacyjną. Ważne struktury i wejścia operacyjne mogą zostać oznaczone i wirtualnie zmierzone. Plan jest przechowywany w pamięci z możliwością wywołania go podczas zabiegu w celu zachowania orientacji na sali operacyjnej.

vsi-planning-lineal-new

Pomiar

Za pomocą narzędzia pomiarowego VSI Planning można wirtualnie mierzyć trójwymiarowe obrazy CT/MRI.
Każdy obszar może zostać zmierzony z zamiarem zaplanowania zbliżającej się operacji lub w celach edukacyjnych i szkoleniowych, włącznie ze zmianami patologicznymi, takimi jak tętniaki lub guzy. ​

vsi-planning-lineal-new

Pomiar

Za pomocą narzędzia pomiarowego VSI Planning można wirtualnie mierzyć trójwymiarowe obrazy CT/MRI.
Każdy obszar może zostać zmierzony z zamiarem zaplanowania zbliżającej się operacji lub w celach edukacyjnych i szkoleniowych, włącznie ze zmianami patologicznymi, takimi jak tętniaki lub guzy.

vsi-planning-drawing-jpg

Rysowanie

Dzięki VSI Planning można wirtualnie oznaczyć kluczowe punkty i obszary na trójwymiarowym obrazie CT/MRI, np. złamania, zmiany patologiczne i dostępy operacyjne z zamiarem zaplanowania zabiegu, poinformowania pacjenta o przebiegu operacji, przedyskutowania istotnych zagadnień z lekarzami innych specjalizacji oraz w celach edukacyjnych.

vsi-planning-drawing-jpg

Rysowanie

Dzięki VSI Planning można wirtualnie oznaczyć kluczowe punkty i obszary na trójwymiarowym obrazie CT/MRI, np. złamania, zmiany patologiczne i dostępy operacyjne z zamiarem zaplanowania zabiegu, poinformowania pacjenta o przebiegu operacji, przedyskutowania istotnych zagadnień z lekarzami innych specjalizacji oraz w celach edukacyjnych.

vsi-planning-s-hapes

Kształty

Oprócz rysowania, VSI Planning oferuje również możliwość oznaczania istotnych punktów i obszarów na trójwymiarowych obrazach CT/MRI z użyciem kształtów takich jak strzałka, okrąg i linia, co pozwala na zaplanowanie przebiegu operacji chirurgicznej. Oznaczając wybrany obszar linią lub z pomocą kształtu przypominającego igłę można zaplanować iniekcję, umiejscowienie cewnika lub wejście wiertła.
wejście wiertła.
Kształty i ich wymiary mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb lekarza. Każdy kształt może być przesuwany i obracany we wszystkich kierunkach.

vsi-planning-s-hapes

Kształty

Oprócz rysowania, VSI Planning oferuje również możliwość oznaczania istotnych punktów i obszarów na trójwymiarowych obrazach CT/MRI z użyciem kształtów takich jak strzałka, okrąg i linia, co pozwala na zaplanowanie przebiegu operacji chirurgicznej. Oznaczając wybrany obszar linią lub z pomocą kształtu przypominającego igłę można zaplanować iniekcję, umiejscowienie cewnika lub wejście wiertła.
Kształty i ich wymiary mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb lekarza. Każdy kształt może być przesuwany i obracany we wszystkich kierunkach.

Zastosowanie w chirurgii

Plan wyznaczony z pomocą VSI Planning jest zapisywany i wczytywany zawsze wtedy, kiedy jest potrzeby podczas zabiegu.
VSI skanuje pacjenta i wirtualnie umieszcza na nim plan utworzony w 3D w celu uzyskania optymalnej orientacji.
Sterowanie jest całkowicie bezdotykowe i działa za pomocą gestów i mowy.
Więcej informacji o VSI Surgery znajdziesz tutaj.

Oprócz klasycznego planowania zabiegu, rozwiązanie VSI Planning może być również wykorzystywane do konsultacji z pacjentem i w celach edukacyjnych.

Chirurgia szczękowo-twarzowa – studium przypadku

W chirurgii szczękowo-twarzowej implant PSI (ang. patient specific instrumentation) umiejscawiany jest pod okiem w przypadku uszkodzenia oczodołu. Lekarz umieścił wirtualny implant z pomocą VSI Planning i zapisał go w pamięci. Podczas operacji chirurg może otworzyć zapisany wcześniej plan i wyświetlić go na twarzy pacjenta.

Wsparcie holomedycyny ma szczególne znaczenie podczas lokalizowania i prawidłowego umiejscawiania implantu PSI.