Edukacja pacjenta dzięki Virtual Surgery Intelligence (VSI)

Wykorzystaj VSI Patient Education do informowania swoich pacjentów o ich schorzeniach, postępie choroby, leczeniu, a także planowanych operacjach chirurgicznych.

Obrazy tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego Twoich pacjentów w 3D

Obrazowo informuj swoich pacjentów z użyciem ich własnych obrazów medycznych. Prezentacja w 3D pomoże lepiej zrozumieć wyniki badań, procedury chirurgiczne i inne.

Wspólne
przeglądanie

Teraz możesz oglądać ze swoim pacjentem wirtualne obrazy w okularach Mieszanej Rzeczywistości (Microsoft HoloLens). Jako lekarz możesz równocześnie wchodzić w interakcję z hologramami i prezentować na żywo efekty pacjentowi.

Rysuj i
zaznaczaj

Z VSI Patient Education, możesz wykonywać wirtualne rysunki na powierzchni trójwymiarowych obrazów medycznych (w tym zmian patologicznych) aby jak najlepiej edukować swoich pacjentów.

Wyświetlaj
postęp choroby

Wykorzystaj VSI Patient Education by pokazać pacjentom postępy ich chorób i opisuj wyniki badań oraz rokowania z wykorzystaniem osi czasu.

Korzyści dla lekarza:

  • Zwiększaj zadowolenie pacjentów
  • Pomagaj im zyskać lepsze zrozumienie ich stanu zdrowia
  • Zwiększ zaufanie pacjenta do Twoich umiejętności
  • Polepszaj komunikację z zagranicznymi pacjentami
  • Łatwy dostęp do zgód pacjentów w razie potrzeby

Edukacja pacjenta z VSI Patient Education

Informowanie pacjentów o ich chorobach właśnie osiągnęło następny poziom cyfryzacji. Z VSI PE edukacja staje się obrazowa, intuicyjna i kompleksowa. VSI wyświetla trójwymiarowe obrazy CT i MRI pacjenta, na Microsoft HoloLens: okularach mieszanej rzeczywistości łączących świat wirtualny z rzeczywistym. Załóżcie okulary wspólnie z pacjentem i zobaczcie te same hologramy wkomponowane w wasze otoczenie. Jako lekarz, możesz przecinać obrazy 3D, by odnaleźć na nich właściwe miejsca w ciele. Dodatkowo możesz dokonać oznaczeń i wskazać pacjentowi na co powinien zwrócić uwagę.

Ogromną przewagę konsultacji lekarskich z VSI PE stanowi sposób wizualizacji wyników badań. Oko pacjenta nie jest przyzwyczajone do interpretowania obrazów CT i MRI w dwóch wymiarach. Wersja 3D pozwala mu lepiej przetwarzać informacje oraz zyskać lepsze zrozumienie tego co dzieje się z jego ciałem.

Narzędzie podnosi jakość edukacji pacjentów oraz zwiększa ich pewność co do zabiegów i doświadczenia lekarzy. . Likwiduje strach przed interwencjami chirurgicznymi i podnosi zadowolenie chorych. VSI PE zwiększa też prestiż lekarza oraz kliniki i kreuje wizerunek innowacyjności.

VSI PE jest też szczególnie pomocne dla pacjentów obcojęzycznych. Pomaga lekarzom dopełnić swoich obowiązków informacyjnych i edukować pacjentów nie znających płynnie języka polskiego.

VSI Patient Education może być użyte do prowadzenia edukacji pacjentów w szpitalach, centrach medycznych i przez jakichkolwiek praktykujących lekarzy.

Natural Rendering

VSI Natural Rendering to nowa metoda wizualizacji wyświetlająca fotorealistycznie kolorowe struktury tkankowe obrazów CT i MRI. Pomaga to pacjentowi nabyć orientacji anatomicznej i zrozumieć, jak będą wyglądać dalsze działania. W razie potrzeby, funkcję tę może włączać i wyłączać lekarz prowadzący.