VSI - Vrirtual Surgery Intelligence:
Dokumentacja medyczna

Technologia Holomedycyny

Dzięki dokumentacji VSI, zdjęcia i nagrania wideo mogą być wykonane na potrzeby raportu pooperacyjnego, wizyty pacjenta lub po prostu na żądanie. Dodatkową funkcją jest możliwość dyktowania raportu z operacji lub obchodu u pacjentów. Jest on automatycznie konwertowany na tekst i zapisywany w systemie.

Korzyści dla Ciebie:

  • Szybsze i skomputeryzowane procesy w klinice lub szpitalu
  • Zwiększenie jakości obsługi pacjentów dzięki nagrywaniu zdjęć i filmów wideo
  • Zwiększone bezpieczeństwo i opieka nad pacjentem
  • Reputacja innowacyjności wśród pacjentów
  • Wysokiej jakości szkolenie lekarzy asystentów

Funkcje rozwiązania:

  • Nagrywanie zdjęć i filmów wideo
  • Dyktowanie raportów medycznych, język mówiony zamienia się w tekst
  • Automatyczne przechowywanie w systemie szpitala
  • Bezdotykowa obsługa poprzez mowę i gesty
  • np. w przypadku obchodu, nagłych wypadków i procedur śródoperacyjnych