Holomedycyna dla Chirurgii:
VSI-Virtual Surgery Intelligence

Holomedyczne rozwiązanie VSI zostało zaprojektowane w celu
wspierania chirurgów podczas zabiegów chirurgicznych.

Holomedycyna dla Chirurgii:
VSI-Virtual Surgery Intelligence

Holomedyczne rozwiązanie VSI zostało zaprojektowane w celu
wspierania chirurgów podczas zabiegów chirurgicznych.

Co to jest VSI?

VSI to inteligentna aplikacja z obszaru holomedycyny. Prezentuje obrazy MRI, CT i SPECT w trójwymiarowych okularach do rzeczywistości mieszanej. Prezentowany jest na nich całkowicie anatomiczny obraz ze wszystkimi strukturami, który lekarz może dowolnie ustawiać w obszarze widocznym dla siebie. Nieprawidłowości oraz złamania mogą być zlokalizowane szybciej i dokładniej.

Planowanie operacji

Lekarz może wykorzystać trójwymiarowe obrazy swojego pacjenta do zaplanowania zabiegu przedoperacyjnego. Istotne struktury, wejścia itp. mogą być podświetlane i wirtualnie zmierzone. Planowanie jest zapisywane i może być przywołane podczas zabiegu w celu uzyskania optymalnej orientacji anatomicznej.

Nakładanie się obrazów 3D

VSI rozpoznaje konkretnego pacjenta poprzez przypisanie punktów orientacyjnych i ustawia planowanie 3D dokładnie na ciele pacjenta. Kontrola jest całkowicie bezdotykowa a sterowanie odbywa się poprzez mowę i gesty.

Funkcje operacyjne VSI

Podgląd 3D obrazów MRI/CT/SPECT itp.

Wirtualne planowanie chirurgii 3D w oparciu o oryginalne dane.

Pomiar i znakowanie 3D.

Wirtualny ruch, obrót, cięcie i ustawianie obrazu 3D w przestrzeni.

Wizualizacja struktur tkanek cienkich i złamań.

Porównanie śródoperacyjne poprzez scalenie obrazu 3D CT & MRI z pacjentem.

Korzyści dla Ciebie

Lepsza orientacja anatomiczna
Bardziej precyzyjna  diagnoza choroby
Wyraźna  lokalizacja pękniętych kości
Przeglądanie struktur kości i tkanek miękkich pod każdym kątem
Odporność na wyzwania przyszłości  dzięki ciągłym aktualizacjom
Szybsze i bezpieczniejsze  planowanie operacyjne

VSI Menu

Tak wygląda menu VSI w okularach HoloLens, które jest wyświetlane bezpośrednio w Twoim otoczeniu. Funkcje są opisane indywidualnie i można je wywołać, klikając na nie.

1.1-Main
2- Documentation
3-Tools
4-Planning

VSI Menu

Tak wygląda menu VSI w okularach HoloLens, które jest wyświetlane bezpośrednio w Twoim otoczeniu. Funkcje są opisane indywidualnie i można je wywołać, klikając na nie.

1.1-Main
2- Documentation
3-Tools
4-Planning

Dodatek: VSI Streamer

VSI Streamer Box wyświetla obrazy ultradźwięków, mikroskopu, endoskopu
i laparoskopu wraz z innymi obrazami wirtualnie w VSI. W razie potrzeby można
wyświetlać jednocześnie kilka widoków. Więcej informacji tutaj.