VSI Holomedicine Pandemic Package

VSI Holomedicine Pandemic

Dr Kathrin von Usslar, konsultantka VSI dziedzinie otolaryngologii, jest praktykującym lekarzem w ośrodku opieki zdrowotnej Marienkrankenhaus w Hamburgu. Ekspertka podsumowuje wyzwania stojące przed pracownikami kliniki w czasie epidemii koronawirusa i wyjaśnia, w jaki sposób VSI Holomedicine może im pomóc. Na tej podstawie stworzyliśmy rozwiązanie VSI Holomedicine Pandemic. Jest to oferta non-profit dla szpitali, która chroni personel i pacjentów przed zarażaniem, zapobiega wyłączeniu lekarzy z pracy z powodu konieczności odbycia kwarantanny, zmniejsza obciążenie pogotowia ratunkowego i zapewnia najwyższą jakość opieki dzięki szybkiej wysyłce dokumentacji.
Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej, klikając przycisk „VSI Holomedicine Pandemic Package”.

Przykłady użycia opisane przez dr Kathrin von Usslar:

Przykład użycia 1:

Ze względu na zwiększoną liczbę pacjentów na oddziałach intensywnej terapii lub oddziałach chorób wewnętrznych nie ma wystarczającej liczby internistów. W takich sytuacjach konieczne okaże się wsparcie laryngologów, urologów lub innych specjalistów. Ponieważ interniści muszą opiekować się dużą liczbą pacjentów w ciężkim stanie, nie mogą poświęcić wystarczająco dużo czasu osobom o mniej nasilonych objawach. W takich przypadkach rozsądnym wyjściem z sytuacji jest pomoc lekarza innej specjalizacji, który może uzyskać drugą opinię lub zalecenie od doświadczonego internisty, jeśli pojawią się pytania dotyczące leczenia lub diagnostyki bez konieczności bezpośredniego kontaktu z izolowanym pacjentem. Specjaliści mogą skorzystać z VSI Holomedicine i funkcji telemedycyny, aby zobaczyć pacjenta i wykorzystać technikę obrazowania.

pandemic pandemie

Przykład użycia 2:

Aby zmniejszyć ryzyko infekcji u personelu szpitala, w obchodach lekarskich i wizytach u pacjentów uczestniczy jak najmniejsza liczba osób. Lekarze ci mogą użyć VSI Holomedicine do przekazania informacji i obrazu pacjenta specjalistom niemającym z chorym bezpośredniego kontaktu.

Przykład użycia 3:

Aby w nagłych wypadkach móc zapewnić pacjentom opiekę na szpitalnym oddziale ratunkowym, angażowani są lekarze innych specjalności (np. geriatrii). Również w takich sytuacjach VSI Holomedicine może służyć jako forma nadzoru oraz narzędzie do omawiania lub przedstawiania ustaleń kompetentnym koleżankom i kolegom, którzy znajdują się na innych oddziałach.

 

telemedizin telemedicine pandemie pandemic
Wniosek:
Zastosowanie rozwiązania VSI Holomedicine Pandemic upraszcza dokumentację, zapewnia ciągłość leczenia i wysoką jakość opieki w czasach znacznego wzrostu liczby pacjentów (w tym pacjentów w stanie krytycznym). Lekarze, pracownicy opieki zdrowotnej lub inni specjaliści mogą być zaangażowani w opiekę nad pacjentem bez konieczności przebywania w tym samym pomieszczeniu.

Related Posts