Czym jest Holomedycyna?

Holomedycyna

Pojęcie „Holomedycyna” coraz częściej pojawia się w prasie, podczas kongresów, w publicznym dyskursie i w literaturze specjalistycznej. Jest jedna rzecz, której możesz być pewien – niedługo o holomedycynie będzie jeszcze głośniej. Czym jest Holomedycyna, jak działa i jakie korzyści przynosi lekarzom, pacjentom i klinice?

Czym jest Holomedycyna?

Termin „Holomedycyna” pochodzi od połączenia słów „hologram” i „medycyna” i oznacza nowy rodzaj technologii medycznej. Holomedycyna powstała wskutek postępu technologicznego w obszarze mieszanej rzeczywistości. Świat rzeczywisty jest rozszerzany o hologramy, które pojawiają się w przestrzeni jako obiekty 3D i są rejestrowane przez specjalne okulary, takie jak HoloLens firmy Microsoft. Hologramy wchodzą w interakcję z użytkownikiem (użytkownikami) i mogą być wyświetlone w dowolnym miejscu w pomieszczeniu.

Ta innowacyjna technologia stwarza nowe możliwości dla świata medycyny, diagnostyki, badań śródoperacyjnych, opieki nad pacjentem i wielu innych dziedzin. Oznacza to, że wszystkie dane medyczne są dostępne dla lekarzy, personelu szpitalnego i pacjentów w postaci hologramów 3D.

Wprowadzenie:

Opinia publiczna nie jest świadoma tego, co robi lekarz i jak wiele lat doświadczenia musi mieć, aby analizować zdjęcia z rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Są to dwuwymiarowe obrazy tomograficzne, które są wykonywane od przodu do tyłu, od prawej do lewej i od góry do dołu. Ponieważ ludzie są trójwymiarowi, lekarz musi sam zrekonstruować obraz 3D z obrazów MRI. Wymaga to dużego doświadczenia, ponieważ patologie nie są łatwe do wykrycia – mogą mieć różne kształty i długości. Lekarz musi je dobrze zapamiętać, zwłaszcza przed operacją.

Zazwyczaj w trakcie badania śródoperacyjnego lekarz może tylko przyjrzeć się obrazom rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej pacjenta z trudnościami. Otoczenie lekarza musi pozostać sterylne, dlatego pielęgniarki trzymają wybrane obrazy wydrukowane na papierze. Zdjęcia są najczęściej jedynym narzędziem umożliwiającym zidentyfikowanie i odnalezienie zmian w ciele pacjenta.

Holomedycyna:

VSI – Virtual Surgery Intelligence jest pionierem w dziedzinie Holomedycyny. Ta technologia pozwala lekarzowi oglądać obrazy MRI i CT pacjenta w trzech wymiarach. Umożliwia to szybsze i dokładniejsze zlokalizowanie patologii i złamań, planowanie operacji itp. W razie potrzeby chirurg może bezdotykowo odtworzyć zapisany plan operacji, przyjrzeć się anatomii pacjenta, ponownie zaplanować zabieg, a nawet umieścić obraz 3D na stronie pacjenta/OP w celach porównawczych. Pacjent jest automatycznie rozpoznawany przez VSI, a obraz 3D – umieszczony wirtualnie na ciele pacjenta. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI) i specjalnie do tego zaprojektowanych i przeszkolonych algorytmów, które zostały przetestowane w medycynie sądowej.
Zwiększa to precyzję i bezpieczeństwo pracy lekarza, pozwala zaoszczędzić cenny czas podczas operacji i uniknąć działań pooperacyjnych. W konsekwencji codzienna praca personelu medycznego staje się łatwiejsza.

Holomedizin

Dokumentacja i obchody:

Ponadto lekarz może robić zdjęcia i nagrywać filmy z poziomu okularów, a także podyktować i zapisać raport z operacji. Jest on utrwalony w formie tekstowej w systemie szpitalnym. Te same czynności można wykonać w trakcie obchodu. Zdjęcia i filmy z procesu leczenia są wykonywane po to, aby lekarz pełniący dyżur następnego dnia miał dokładną wiedzę na temat terapii. Sprawozdanie z wizyty u pacjenta można odczytać bezpośrednio, podobnie jak wypis z oddziału. Pozwala to skrócić procedury medyczne i zwiększyć skuteczność terapii.

Wszystkie elementy terapii mogą być zapisywane na bieżąco w systemie po rozmowie z pacjentem. Dzięki temu personel medyczny ma aktualną wiedzę na temat stanu jego zdrowia.

Edukacja pacjentów:

Holomedycyna pozytywnie wpływa na wszystkie oddziały kliniki i swym zasięgiem obejmuje też edukację pacjentów. Dzięki VSI lekarz i pacjent wspólnie oglądają obrazy 3D. Z pomocą Virtual Surgery Intelligence lekarz może rozmawiać z pacjentem o zmianach o podłożu patologicznym, omówić zaplanowaną operację lub skonsultować możliwości dalszego leczenia.

Telemedycyna i holoportacja:

Holomedycyna nie tylko wynosi telemedycynę na wyższy poziom, ale także umożliwia holoportację.

Telemedycyna z wykorzystaniem VSI i mieszanej rzeczywistości umożliwia również komunikację śródoperacyjną. Operujący lekarz z pomocą laptopa może skontaktować się z innym specjalistą i przekazać mu dokładny obraz miejsca operacji, jednocześnie rozmawiając z nim przez telefon.

Holoportacja działa również z pomocą kamer Kinect. Lekarz, który znajduje się w innym miejscu, może być obecny na sali operacyjnej dzięki obrazowi holograficznemu. To działa również w drugą stronę – sala operacyjna i personel medyczny mogą być wyświetlani w innym pomieszczeniu dzięki specjalnie w tym celu zaprojektowanym okularom.

Szkolenie:

Holomedycyna może być również wykorzystywana do edukowania początkujących lekarzy. Dużą zaletą tej technologii jest fakt, że są oni szkoleni na podstawie prawdziwych danych uzyskanych z obrazów MRI i CT. Funkcja telechirurgii pozwala na wyświetlanie obszaru pracy chirurga na zewnętrznym ekranie, dzięki czemu asystenci mogą zobaczyć, jak postępuje doświadczony lekarz.

Jakie są zalety Holomedycyny?

Wielką zaletą holomedycyny jest wizualizowanie obrazów medycznych, progresji choroby i danych medycznych. Pozwala to na zwiększenie precyzji lekarza, szybsze diagnozowanie, dokładniejsze lokalizowanie zmian chorobowych i zapewnia wyższy standard opieki nad pacjentem.

Holoclinic

Czym jest Holoklinika?

Holoklinika to placówka, w której wykorzystuje się osiągnięcia Holomedycyny. VSI jest powiązana ze szpitalnym środowiskiem informatycznym, dzięki czemu procesy w klinice są szybsze i bardziej wydajne, a lekarze i personel medyczny odciążeni.

Z reguły to najbardziej innowacyjny oddział kliniki zaczyna wprowadzać VSI jako pierwszy. Wówczas połączone są systemy informatyczne i cały ekosystem. Innowacje stopniowo wprowadzane są na kolejnych oddziałach, aż cała placówka stanie się Holokliniką.

Jakie są wymagania techniczne?

Wymagania techniczne są dość łatwe do spełnienia. Oprócz sprzętu (okulary do rzeczywistości mieszanej) i oprogramowania (VSI – Virtual Surgery Intelligence) potrzebne jest szybkie połączenie WLAN.

Related Posts