Virtual Surgery Intelligence Natural Rendering

Virtual Surgery Intelligence
Natural Rendering

Fotorealistyczne obrazy z CT i MRI

Natural Rendering jest nowatorską metodą wizualizacji, która sprawia, że obrazy z rezonansu magnetycznego (MRI) lub tomografii komputerowej (CT) wyglądają naturalnie i realistycznie. Obrazy w szarych warstwach rozjaśniają prawdziwe kolory tkanek i przedstawiają rzeczywistą trójwymiarową głębię ludzkiego ciała.

Korzyści:

 • Łatwiejsza lokalizacja struktur i kości
 • Szybsze i dokładniejsze diagnozy
 • Wielostronna perspektywa
 • Precyzyjniejsze planowanie operacji

Informacje o VSI Natural Rendering

Istotną cechą procesu Natural Rendering jest fakt, że nawet najdrobniejsze struktury tkanek stają się widoczniejsze i bardziej plastyczne. Fotorealistyczne struktury są łatwo rozpoznawalne przez laika, dzięki czemu ta nowatorska technologia może być wykorzystywana do kształcenia pacjentów i szkolenia studentów medycyny. Oko doświadczonego lekarza jest w stanie wychwycić jeszcze więcej informacji, dlatego eksperci używają Natural Rendering w procesie diagnozy, jeśli zachodzi potrzeba rozpoznania chorych struktur. Ponadto, chirurdzy mogą wykorzystać tę technologię do planowania operacji, sprawdzania stanu naczyń krwionośnych i nerwowych, a także do monitoringu śródoperacyjnego podczas zabiegu chirurgicznego.

Technologia

Technologie Mixed / Augmented Reality pozwalają użytkownikowi na oglądanie trójwymiarowych obrazów w trzech wymiarach. Obrazy Natural Rendering są przekazywane do okularów Microsoft HoloLens i wizualizują użytkownikowi anomalie występujące w ciele pacjenta. W ten sposób użytkownik może poruszać obraz, poruszać się wewnątrz obrazu i korzystać z realistycznej głębi, którą znamy z realnego świata.

Technologia Natural Rendering jest obliczana przez specjalnie w tym celu opracowany algorytm. Nadaje on szarym obrazom MRI i CT realistyczny wygląd, odpowiadający rzeczywistemu ludzkiemu ciału.

Obszary zastosowania

Pola zastosowań są bardzo zróżnicowane. Radiolodzy mogą wykorzystać Natural Rendering do diagnostyki przedoperacyjnej, a chirurdzy do planowania operacyjnego, przeglądu anatomii i anomalii występujących u pacjenta. W ten sposób są w stanie zaplanować najbardziej optymalne podejście chirurgiczne i zminimalizować stopień ingerencji w tkankę. Natural Rendering jest szczególnie przydatny podczas operacji, ponieważ naturalny wygląd obrazów ułatwia orientację i zwiększa precyzję. Chirurdzy urazowi mogą wykrywać fragmenty kości w tkance, zapoznać się z warunkami anatomicznymi i dokonywać korekt podczas operacji.

Funkcje VSI Natural Rendering:

 • Odwzorowanie struktur kostnych,
 • Widoczne jednocześnie: struktura kości i tkanka miękka,
 • Rendering tkanek miękkich,
 • Wkrótce: segmentacja naczyń.

Pełna automatyzacja:

 • Szybkie przesyłanie danych: jedno kliknięcie umożliwia przesłanie wszystkich danych z tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego,
 • Zautomatyzowane przesyłanie danych z własnego komputera poprzez VSI Manager,
 • Centralna kontrola VSI poprzez VSI Manager,
 • Całkowita integracja z systemem szpitalnym.

Gama produktów VSI

VSI Natural Rendering został opracowany z myślą o traumatologii. Rozwiązanie to znalazło zastosowanie w chirurgii wątroby, neurochirurgii i chirurgii kręgosłupa. Planowane są też inne obszary zastosowania tej technologii. Natural Rendering może być wykorzystywany w ramach wszystkich produktów Virtual Surgery Intelligence: VSI Surgery, VSI Patient Education and VSI Teaching.