Asklepios Altona zostaje Holokliniką

Asklepios Altona zostaje Holokliniką

Hamburg, 1 stycznia 2020 r. – Nadchodzą złote lata 20-te i w samą porę na przełomie roku klinika Asklepios Altona wprowadza do swojej kliniki VSI (Virtual Surgery Intelligence) czyli Holomedycynę. W połączeniu z okularami mieszanej rzeczywistości HoloLens firmy Microsoft, VSI Holomedicine wyznacza zupełnie nowe standardy w medycynie.

Klinika Asklepios Altona, czołowy ośrodek dla Hamburga i okolic, obsługuje ponad 95 000 pacjentów rocznie w trybie ambulatoryjnym i stacjonarnym. Jest to siedziba największego prywatnego operatora kliniki w Europie, Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, która posiada około 160 placówek opieki zdrowotnej. Od końca grudnia 2019 roku Klinika Asklepios Altona jest jedną z pierwszych na świecie tzw. “Holoklinik”.

Asklepios wdraża Holomedycynę w trzech specjalnościach: w urologii u prof. dr Wülfinga, w neurochirurgii u dr Kehlera i w traumatologii u prof. dr Grossterlindena. VSI Holomedycyna może być wykorzystywana do cyfrowej edukacji pacjentów, przygotowania przedoperacyjnego i obserwacji pooperacyjnej, do obchodów pacjenta i wielu innych dodatkowych obszarów. To cyfrowe rozwiązanie poprawia opiekę nad pacjentem poprzez przyspieszenie procesów w klinice i zmniejszenie obciążeń dla lekarzy i personelu.

Procesy w klinikach są standardowe w całej Europie. W przypadku operacji pacjent będzie miał sesję informacyjną przedoperacyjną, operację i wizyty pooperacyjne. Od rozpoznania schorzenia i zaplanowania operacji do wdrożenia i oceny metody stosuje się dwuwymiarowe obrazowanie czarno-białe, takie jak RTG, CT lub MRI. Do odpowiedniej interpretacji i oceny takiego obrazowania potrzebne są lata doświadczeń. Dla niewprawnego oka pacjenta zidentyfikowanie elementów na zdjęciu i ich zrozumienie może być trudne. Dlatego właśnie w tym przypadku stosuje się holomedycynę.

Prof. dr Grossterlinden, główny lekarz Centrum Ortopedii, Chirurgii Urazowej i Kręgosłupa w Klinice Asklepiosa Altona, dowiedział się o VSI Holomedycyna od znajomego. Odkrył, że zalety okularów mieszanej rzeczywistości, dzięki możliwości oglądania szarych obrazów tomograficznych w 3D jako wirtualnych obiektów w rzeczywistości, są ogromne.

Prof. dr Grossterlinden widzi obrazowanie medyczne, schorzenie i pacjenta w tym samym czasie. Ekrany zewnętrzne są zbędne, wszystko jest widoczne na okularach. Od wprowadzania danych medycznych i raportowania do planowania operacji, wszystkie funkcje komputera mogą być wykonywane w VSI w świecie mieszanej rzeczywistości. Główną zaletą jest łączenie obrazu 3D z obrazem pacjenta w celu precyzyjnego planowania, porównywania i korygowania.

Za pośrednictwem prof. dr Grossterlindena, prof. dr Kehler (Główny Lekarz Neurochirurgii oraz Centrum Leczenia Kręgosłupa) oraz prof. dr Wülfing (Główny Lekarz Kliniki Urologii) nawiązali kontakt z VSI Holomedicine i natychmiast przekonali się do tego rozwiązania.

Dyrektor generalny apoQlar, wynalazca VSI i pionier holomedycyny Sirko Pelzl, mówi: “Holomedycyna VSI to krok w przyszłość. Rewolucja medyczna jest niepowstrzymana a kliniki, które się teraz angażują, będą prowadzić i definiować tę rewolucję.”

Klinika Asklepios Altona z trzema innowacyjnymi głównymi lekarzami wprowadzającymi holomedycynę w trzech specjalnościach jest pionierem tej technologicznej rewolucji.

asklepios klinik Dr. kehler