Ceryfikacja

VSI nie jest jeszcze produktem medycznym.

VSI nie jest jeszcze produktem medycznym i nie może służyć do celów diagnostycznych lub do użytku medycznego. Obecnie przeprowadzamy testy kliniczne w celu certyfikacji.

Z przyczyn prawnych, musimy Cię poinformować, że podejmowanie decyzji medycznych na podstawie VSI jest zabronione.

Głównym zastosowaniem aplikacji jest szybkie i proste wizualizowanie plików formatu DICOM w postaci trójwymiarowej.